48 PZAS.GIS PROFES. TIPO TABLETA BLANCO P/ACERO T. JABON